Digitalt tandavtryck

För att framställa kronor och broar som ska ersätta en tand behöver man ta avtryck. Vi kan numera skryta med att erbjuda digital avtryckstagning (Trios 3shape) vilket gör att du slipper avtryck med kladdiga avtrycksmassor som många upplever som obehagliga..

Digitalt tandavtryck hos Gylle Tandvård

De digitala avtrycken görs genom att vi snabbt filmar bettet med en pennliknande kamera. Datorn återskapar ett 3-dimensionellt avtryck som direkt sänds till tandtekniskt laboratorium och det är en stor fördel att slippa skicka dem per post med alla felmarginaler som kan uppstå med postgång, temperaturskillnader och dylikt. (kolla gärna in www.3shape.com)

Vad innebär detta?

Istället för att använda avtrycksmassa som många patienter upplever som mycket obehagligt scannar vi tänderna digitalt med en särskild kamera och av den digitala modellen framställer teknikern en modell som man sedan bygger konstruktionen på. Det här innebär att avtryckstagningen blir mycket behagligare för patienten och mycket mer exakt.