Våra behandlingar

Vi sätter alltid patienten i första rummet och fokuserar på att ge den bästa tandvården utifrån ditt specifika tandvårdsbehov.

Allmäntandvård

Att ta hand om sina tänder och regelbundet få dem kontrollerade av sin tandläkare eller hygienist är viktigt för munhälsan. Vi har en bred kompetens inom allmäntandvård och erbjuder många olika behandlingar.

Estetisk tandvård

Korrigera färg, form eller utseende på tänderna är exempel på estetisk tandvård. Med våra erfarna tandläkare går vi tillsammans igenom dina önskemål och tar därefter fram en behandlingsplan som är utformad och anpassad efter dig och det resultat du vill uppnå.

Specialisttandvård

Vi är måna om att du ska få rätt hjälp och rätt kompetens för det tandvårdsbehov du har. Ibland krävs specialistkompetens för att kunna hantera mer avancerade åtgärder, vilket vi utför på kliniken så att vi kan hjälpa dig oavsett behov.

Akut tandvård

Vår målsättning är att om du som patient kontaktar oss med akuta besvär skall få möjlighet att få en tid redan samma dag! Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök.

Tandvårdsrädsla

Det är väldigt vanligt förekommande att känna oro eller rädsla inför sitt tandläkarbesök. För många tar det sig uttryck i obehag eller stress och för andra är rädslan så stor att man väljer att avstå från sitt besök. Att inte regelbundet besöka sin tandläkare eller avstå från det helt, kan leda till ökat vårdbehov och risk för försämrad tandhälsa. Våra tandläkare har en lång erfarenhet av att ta hand om dig som är rädd eller känner oro inför att träffa tandläkaren. Ring eller besök vår klinik så berättar vi mer om hur vi på bästa sätt hjälper dig utifrån dina önskemål och förutsättningar.